De Waaijer
De afgraving tegenover de boomgaard, de Zandseplas, is onderdeel van de Waaijer. Dat is het waterrijke toekomstige natuur- en recreatiegebied van de Nijmeegse Waalsprong. De plassen spelen ook een belangrijke rol in het watersysteem. Het regenwater op daken en verhardingen stroomt via een stelsel van goten, wadi's en singels naar de plassen en wordt daar opgevangen en natuurlijk gezuiverd. Lees verder over duurzaam waterbeheer.

 


Maandag 10 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen