23 november 2013
We planten een meidoornheg op de Vleugelwaard aan de Kerkdijk in de Ooijpolder. Dit graslandje van Bellefleur grenst aan het natuurgebied Ooijse Graaf. In deze oude rivierloop liggen rietlanden, plasjes en natte graslanden. We gaan de Vleugelwaard omvormen van een schapenwei in een soortenrijk hooiland. De meidoornheg sluit aan op de heg van buurman Stappershoef. Hij heeft dit jaar 13,5 hectare agrarisch gebied omgevormd in natuurlijk grasland en moeras.

 

 


Maandag 10 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen