30 augustus 2014
Op deze regenachtige dag plukken we de vroegrijpe peren Beurré Hardy en Legipont en het laatste restje James Grieve. Het valt op dat de appels dit jaar heel sterk kleuren. Dat gebeurt altijd in periodes met grote tempera-tuurverschillen tussen dag en nacht. We plaatsen de informatiepanelen aan de straat, goed zichtbaar voor de passanten. Wies en Peter stellen de panelen waterpas en kaarsrecht.

 


Zaterdag 15 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen