Voorbij Gibraltar
In het najaar van 2012 reisde ik met Roelie naar Spanje en Marokko. De gebeurtenissen en waarnemingen inspireerden me.
Ik heb de indrukken verdiept en verwoord in een mozaïek van verhalen. Ik wens je een goede reis.

Arno van der Kruis, december 2013
voor José